DISCLAIMER WWW.DROOMMATRAS.NL

VOORWAARDEN

In dit document bepalen wij onder welke (gebruikers)voorwaarden u gebruik kunt maken van onze website en sociale media.

EIGENDOM

Onze website: www.droommatras.nl, en haar sub-domeinen, zijn eigendom van Droomlijn B.V. (Droommatras), gevestigd aan de Pascalweg 9, 4104 BE Culemborg.

HANDELSNAAM

Droomlijn B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer 73269255.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Onze website, informatie, voorwaarden, communicatie, eventuele latere nieuwsbrief en onze andere publicaties, documenten, digitaal en op papier en alle delen daarvan, met uitzondering van bepaalde externe links van derden, zijn de exclusieve eigendom van Droommatras. Alle intellectuele eigendomsrechten aangaande onze website liggen bij Droomlijn B.V.

COPYRIGHTS

Aangezien alle auteursrechten op de website bij Droomlijn B.V. berusten, is het niet toegestaan de website(s), app, uitingen, nieuwsbrieven, documenten, digitaal en op papier, of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Droomlijn B.V. Dit betekent ook dat het verspreiden, aanpassen, hergebruiken, dupliceren, vervangen of enige andere vorm van gebruik van teksten en/of informatie op onze website in strijd is met (onze) intellectuele eigendomsrechten. Door computer gegenereerde afbeeldingen, “walk- throughs” en “render”-beelden als gebruikt op website(s), app en platform “artist-impressions”. Droomlijn B.V. behoudt zich voorts het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen van haar website te verwijderen zonder daarover enige mededeling te hoeven doen.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID

Onze website is met zorg gemaakt en de verstrekte informatie is verzameld met redelijke inspanningen voor nauwkeurigheid en consistentie van de inhoud, maar ze kunnen mogelijk onbedoelde onnauwkeurigheden of fouten bevatten, zoals programmeer- of typefouten. Voor voorwaarden, prijzen of kosten als op onze website of in enige communicatie als nieuwsbrieven en dergelijke, streven wij ernaar de werkelijkheid en bedoelde informatie zo goed en nauwkeurig mogelijk weer te geven.

Droomlijn B.V. geeft geen enkele verklaring of garantie of waarborg van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot haar website, informatie, verkopen, producten, diensten, prijzen, aanbiedingen en/of gerelateerde afbeeldingen op haar website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is strikt op eigen risico.

Droomlijn B.V., noch haar partners, directeuren, verkopers, dienstverleners en werknemers zijn aansprakelijk voor verlies of schade, oorzaken van actie (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid), fouten, letsel, hetzij direct, indirect, gevolgschade, of incidenteel, geleden of opgelopen door een persoon/personen of als gevolg van enig gebruik en, of onvermogen om onze website informatie te gebruiken, actie ondernomen of onthouden via deze of enig verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit , of in verband met het gebruik van haar website en ook omdat Droomlijn B.V. niet kan garanderen dat haar website en dus haar producten en diensten continu en foutloos kunnen worden aangeboden.

VOORBEHOUD VAN RECHTEN

Droomlijn B.V. behoudt zich het recht voor om op ieder moment en zonder aansprakelijkheid jegens de client of jegens derden het aanbod en de voorwaarden van haar verkopen en/of dienstverlening te wijzigen en producten of diensten uit haar assortiment te halen. Droomlijn B.V. kan op haar website af en toe speciale aanbiedingen of voorwaarden doen die betrekking hebben op haar productverkoop en/of dienstverlening.

Droomlijn B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment naar eigen inzicht voorwaarden te wijzigen, beperken of te beëindigen. Droomlijn B.V. behoudt zich voorts het recht (maar is niet verplicht) om de verkoop of dienstverlening aan bepaalde klanten, derden of aan bepaalde landen of (in) regionale jurisdicties te allen tijde zonder opgave van redenen te beperken of te beëindigen.

LINKS DERDEN

Via onze kunt u soms zo mogelijk doorlinken naar andere websites die niet onder enige controle van Droomlijn B.V. staan. Links die leiden naar derden-websites buiten ons domein(en) zijn informatief en zijn geen eigendom van Droomlijn B.V. Droomlijn B.V. heeft geen zeggenschap over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Als deze links worden geactiveerd, verlaat u onze website. Droomlijn B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen. Het opnemen van (een van) deze links (derden) houdt niet (noodzakelijkerwijs) een aanbeveling in of onderschrijft de standpunten die erin worden geuit.

BESCHIKBAARHEID

Droomlijn B.V. spant zich in om haar website continue werkend te houden, maar Droomlijn B.V. neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het tijdelijk of langdurig niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen in enige zin. Informatie kunt u opvragen via onze email, zijnde [email protected].

Rotterdam, Juli 2023